Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN

5/2017

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa

ruší VZN 3/2016

zrušené VZN 3/2018