Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN

3/2017

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Kuchyňa č.1/2016 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 10/02, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Kuchyňa