Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN

1/2015

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Kuchyňa č. 1/2012 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 1/2008, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Kuchyňa

doplnené VZN 1/2008