Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

VZN

Názov Anotácia Dátum účinnosti
6/2019 o miestnych daniach 01.01.2020
5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa 01.01.2020
4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa 24.10.2019
2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa 01.08.2019
3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa 15.07.2019
1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa 01.04.2019
3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa 01.01.2019
2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kuchyňa 14.12.2018
1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kuchyňa 14.12.2018
4/2017 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Kuchyňa 01.01.2018
6/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa 01.01.2018
5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa 01.01.2018
1/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa 01.09.2017
2/2017 o čistení odpadových vôd v obci Kuchyňa 01.07.2017
3/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Kuchyňa č.1/2016 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 10/02, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Kuchyňa 15.06.2017
2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kuchyňa 01.07.2016
1/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Kuchyňa 01.07.2016
3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa 01.07.2016
5/2015 o poplatkoch za úkony vykonané na OcÚ Kuchyni 10.12.2015
4/2015 o čistení odpadových vôd 10.12.2015
3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 10.12.2015
2/2015 o miestnych daniach na rok 2016 10.12.2015
1/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Kuchyňa č. 1/2012 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 1/2008, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Kuchyňa 09.10.2015
5/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka škol ských zariadení so sídlom na území obce Kuchyňa 01.01.2015
4/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa 01.01.2015
3/2014 o miestnych daniach 01.01.2015
2/2014 zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce KUCHYŇA 01.01.2015
7/2012 o miestnych daniach 01.01.2013
6/2012 o poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Kuchyni 01.01.2013
5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuchyňa 01.01.2013
4/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa 01.01.2013
2/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa 01.01.2013
3/2012 o poskytovaní dotácií 01.01.2013
1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuchyňa 01.10.2012
7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuchyňa 01.01.2012
6/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa 01.01.2012
5/2011 o čistení odpadových vôd v obci Kuchyňa 01.01.2012
4/2011 o dani z nehnuteľnosti 01.01.2012
3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuchyňa 10.10.2011
2/2011 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kuchyňa 10.10.2011
6/2010 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Kuchyňa 01.01.2011
5/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuchyňa 01.01.2011
4/2010 o poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Kuchyni 01.01.2011
3/2010 o miestnych daniach 01.01.2011
2/2010 o čistení odpadových vôd v obci Kuchyňa 01.04.2010
1/2010 o chove, vodení a držaní psov na území obce Kuchyňa 01.04.2010
6/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa 01.01.2010
5/2009 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v čase zimnej údržby 01.12.2009
4/2009 o umiestňovaní volebných plagátov 15.10.2009
3/2008 o dani z nehnuteľnosti 01.01.2009
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 2 ] ďalej » na koniec »»