Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 6/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa NÁVRH

Zverejnené: 28.11.2017 – 14.12.2017
Značka: VZN 6/2017
Prílohy: