Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky

VZN obce Kuchyňa č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa NÁVRH

Zverejnené: 28.11.2017 – 14.12.2017
Značka: VZN 5/17
Prílohy: