Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky, Obecné zastupiteľstvo

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa Návrh

Zverejnené: 26.11.2018 – 13.12.2018
Značka: r
Prílohy: