Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky

O uložení doporučenej listovej zásielky

Zverejnené: 25.11.2019 – 10.12.2019
Značka: 6C/324/2015
Popis: VEREJNÁ VYHLÁŠKA O uložení doporučenej listovej zásielky Do vlastných rúk Účastník konania: Roman Vrbovský, (1966) Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa Od: Okresný súd Malacky, Mierové námestie10, 901 01 Malacky, Sp. zn.: 6C/324/2015 Uvedenú zásielku je možné vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obecnom úrade v Kuchyni Vyvesené: 25.11.2019 Zvesené: 10.12.2019