Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné vyhlášky

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Zverejnené: 15.05.2020 – 1.06.2020
Značka: 161 EX 207/19 - 24
Popis: O uložení doporučenej listovej zásielky Do vlastných rúk Pre: Jozef Dávid, (1957) Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa Od: Súdny exekútor JUDr. Patrícius Baďura, Štefana Rosívala 2, P.O.BOX 14, 841 06 Bratislava Sp. zn.: 161 EX 207/19 - 24 Menovaný si môže doporučenú poštovú zásielku do vlastných rúk, prevziať na Obecnom úrade v Kuchyni počas úradných hodín. Vyvesené: 15.05.2020 Zvesené: 01.06.2020