Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Úradná tabuľa

18. 04. 2018

do 04.05.2018

Značka: 100731543/2018

Oznamenie o doporučení listovej zásielky

O uložení doporučenej listovej zásielky Do vlastných rúk Účastník konania: Roman Vrbovský, naposledy bytom Kuchyňa 307, 900 52 Kuchyňa Od: Daňový úrad Bratislava, Ševčenova 32, 850 00 Bratislava...

Prílohy:

1. 01. 2018

do 01.07.2018

Značka: Bu

Vývoz komunálneho odpadu na I.polrok 2018

Prílohy:

1. 01. 2018

do 01.07.2018

Značka: Buj

Vývoz plastov a skla I. polrok 2018

Prílohy: