Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Zriadenie studne

Zriadenie studne

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu.

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatok: Podľa Z.z 145/1995:  položka 60; d/ 30,00 € - stavebné povolenie (tlačivo)

                                               položka 62a; d/20,00 € - kolaudačné rozhodnutie (tlačivo)

Vybavuje:

Obecný úrad Kuchyňa – podateľňa

Tel.: 034/7785131

Gabriela Stehlíková

e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk