Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Zoznam dlžníkov

Obec Kuchyňa  zverejňuje  zoznam daňových dlžníkov  na  daniach a poplatku za  komunálne odpadya  drobné stavebné odpady v zmysle § 52  zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Správca  dane    zverejňuje   zoznam   daňových   dlžníkov,  u   ktorých  eviduje  podľa   stavu
k 31.12.2015 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby ( vrátane fyzických osôb – podnikateľ ) 160,-  €  a  u  právnickej osoby  1600,-  €.

Zoznam daňových dlžníkov za rok 2015       
podľa zák.č. 563/2009 Z.z. par.52, odst. 2         
Mano a priezvisko  Adresa DzN Odpady Pes Spolu
Andrea Cíchová Toryšská 25, 821 06 Bratislava 188,08 0,00 0,00 188,08
Jozef Gašparovič Kuchyňa 154, 900 52  Kuchyňa 351,93 0,00 0,00 351,93
Peter Habla Cyprichova 34, 831 05 Bratislava 290,72 0,00 0,00 290,72
Emília Kollerová Kuchyňa 540, 900 52 Kuchyňa 61,59 0,00 0,00 61,59
 Roman Vrbovský Záhorácka 57, 901 01 Malacky 135,94 96,41 0,00 232,35
 SPOLU 1531,51 570,53 0,00 2 102,04
 

Iný dlžníci:

Michal Vincek       660,63 € za nájomné