Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Zmena termínu dokočenia stavby

Zmena termínu dokončenia stavby

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vystaví stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením (tlačivo)
  • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

Vybavuje:

Obecný úrad Kuchyňa – podateľňa

Tel.: 034/7785131

Dana Vlčková

Tel.: 034/7971255

e-mail: danavlckova22@gmail.com

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok:

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 60a, písmeno g) – 10,00 €, v hotovosti v pokladni OcÚ