Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Zmena stavby pred dokončením

Zmena stavby pred dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením (tlačivo)
  • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

Vybavuje

Obecný úrad Kuchyňa – podateľňa

Tel.: 034/7785131

Dana Vlčková

Tel.: 034/7971255

e-mail: danavlckova22@gmail.com

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok:

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 60 v hotovosti v pokladni OcÚ