Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Zápis úmrtia do matriky

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastalo úmrtie. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady

  • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
  • Občiansky preukaz zomrelého
  • Občiansky preukaz žiadateľa o pohrebné
  • Cestovný pas, ak ide o cudzieho štátneho občana

Správny poplatok (v eurách)*:

Prvý originál úmrtného listu sa vydáva bezplatne

0

Za vydanie duplikátu úmrtného listu

5,00

Doba vybavenia: na počkanie

Vybavuje:

Gabriela Stehlíková, matrikárka

Kontakt

tel.: 034/7785131
e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk