Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Základné informácie

 Kraj:  Bratislavský    Sídlo:  Kuchyňa 220
 Okres:  Malacky    Členstvo:

 ZMOS, ZMO Záhorie,

MAS Podhoran

 PSČ:  900 52    Obecný úrad:  Kuchyňa
 Počet obyvateľov:  1703    Starosta:  Róbert Bujna
 Rozloha:  4513 ha    Noviny:  Kuchynský Hlas
 Družobná obec:  Podolí u Brna    Symboly obce:  erb + zástava 

   Obec Kuchyňa leží v južnej časti Záhoria, v tzv. Záhorskej nížine, ktorá leží na náplavovom kuželi pri západnom úpätí Malých Karpát na území, ktorému hovoríme tiež Podhorie. 

   Stred obce leží v nadmorskej výške 252 m.nm.

   Mierne zvlnený rovinný povrch chotára tvoria vo východnej časti treťohorné zlepence a štrky, druhohorné vápence, bridlice, pieskovce, sliene, fylity, ruly, amfibolity a granodiority, v západnej časti na povrchu zvetraliny, naviate piesky a nivné uloženiny. 

   Obec je postavená na brehoch potoka Malina, ktorý priteká do obce z hôr.

   Nad obcou sa rozprestierajú hlboké lesy Malých Karpát, v ktorých prevládajú listnaté porasty ako buk, dub, ale i hrab a z ihličnanov smrek, miestami rastie i smrekovec.V lesoch Malých Karpát je vysadených i veľa čerešní, aby malo svoj pokrm aj lesné vtáctvo.

   Pod obcou je druhé pásmo "búr" - borových lesov, v ktorom prevládajú ihličnaté borovicové porasty. Na okrajoch oboch pásiem je veľa agátov.

   Pri pohľade na Kuchyňu od železnice vidíme v pozadí pohoria vrch Vysoká /754 m nadmorskej výšky/, ktorý je častým cieľom domácich i cudzích návštevníkov - turistov.

   Obec Kuchyňa patrí do Bratislavského kraja a okresu Malacky. 
Okrem peknej geografickej polohy je výhodou obce i dobré dopravné napojenie na Malacky a Bratislavu. V prevádzke je autobusová i vlaková doprava, ktorá spája obec s krajským i okresným mestom. Malacky sú vzdialené 18 km, Bratislava 43 km.Z Lozorna a Malaciek je možné napojenie na diaľnicu Brno - Bratislava.

   V katastrálnom území obce sa nachádzajú dve vodné nádrže - Vývrat a vodná nádrž Kuchyňa.

   V okolí vodných nádrží sú vybudované záhradkárske a chatové osady. Vodné nádrže sú využívané hlavne cez letnú sezónu, kedy sú cieľom rodinných výletov a rajom malých i veľkých rybárov.