Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Výrub drevín vo verejnej zeleni

Výrub drevín

Výrub drevín na území obce povoľuje Obec Kuchyňa na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať tiež stanovisko dotknutých vlastníkov pozemkov na ktorých drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku.

V rámci súhlasu na výrub dreviny obec ukladá náhradnú výsadbu alebo finančnú náhradu.

 Potrebné doklady

Vybavuje:

Róbert Bujna, starosta obce

Tel.: 034/7785131

e-mail: kuchyna220@stonline.sk

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatok:

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 160 v hotovosti v pokladni OcÚ

-       fyzická osoba 10,00 €

-       právnická osoba 100,00 €