Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Súhlas o povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia

Súhlas o povolenie malého zdroja znečistenia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia sú povinní písomne požiadať Obec Kuchyňa o súhlas na umiestnenie malého zdroja znečistenia na území obce.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovanie ovzdušia (tlačivo)

          - príloha k stavebnému povoleniu

  • Projektová dokumentácia

Vybavuje:

Obecný úrad Kuchyňa – podateľňa

Tel.: 034/7785131

Slávka Barteková

e-mail: bartekova@obeckuchyna.sk