Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Rybársky lístok

Vydanie rybárskeho lístka

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

Rybárske lístky vydáva Obecný úrad v Kuchyni v súlade so:

  • zákonom č. 246/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve,
  • zákonom č. 583/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru alebo členovi rybárskej stráže.

Potrebné doklady

  • Doklad totožnosti – občiansky preukaz, cestovný pas

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok

  • Vydanie rybárskeho lístka:

    • týždenný - 1,50 €

    • mesačný - 3,00 €

    • ročný - 7,00 €

    • trojročný - 17,00 €

 

  • Od tejto položky sú oslobodení:

    • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,

           • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve

             aktívne vykonávanie rybárstva,

   • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva

     vo svojej pracovnej  zmluve,

    • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia

      a osoby ustanovené ako rybárska stráž,

    • osoby do 15 rokov

 

  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni oCÚ.

Vybavuje:

Gabriela Stehlíková

Kontakt: tel.: 034/7785131
e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk