Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Prehlásenie o prístupnosti

Internetové stránky obce sú vytvorené s súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť podla štandardov prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy (IS VS) a to hlavne Výnosom o štandardoch pre IS VS č.312/2010 Z.z.. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Pre zjednodušenie ovládania stránok sú definované klávesové skratky (access key) a to nasledovne:

  • S - Preskočiť navigáciu
  • 1 - Úvodná strana
  • 2 - Aktuality
  • 3 - Mapa stránok
  • 4 - Vyhľadávanie
  • 0 - Klávesové skratky


Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača. Internet Explorer ALT+znak a enter, Mozilla Firefox ALT+SHIFT+znak, Google Chrome ALT+znak (strašie verzie mali blokované AccessKey), Opera SHIFT+ESC+písmeno (v opere klávesové skratky nefungujú spoľahlivo), pre operačný systém OSX platí skratka CRTL+Option+znak.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu, funkčnosťou, ale aj obsahu kontaktuje správcu webových stránok - obecný úrad.

Otázky ohľadom technického riešenia je možné zasielať na adresu info@egovsystems.sk