Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Potvrdenie o trvalom pobyte - prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Obecný úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady

  • platný občiansky preukaz
  • občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Správny poplatok:

potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte - 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni

Vybavuje:

Gabriela Stehlíková, referent ohlasovne

Kontakt

tel.: 034/7785131
e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk