Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie, zhromaždenia

Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie, zhromaždenia

Usporiadateľ verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území obceKuchyňa je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území obce Kuchyňa Obecnému úradu, najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry, ktoré sú prístupné kultúrnej verejnosti. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Potrebné doklady

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia (tlačivo)
Oznámenie o konaní telovýchovného, športového, turistického podujatia (tlačivo)
Oznámenie o usporiadaní verejného zhromaždenia (tlačivo)

Vybavuje

Referát  kultúry, športu a mládeže

Kontakt

Tel.: 034/77 85 131
e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk

Doba vybavenia

do 7 dní

Poplatok

bez poplatku