Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Pri osvedčovaní listiny je vždy potrebné predložiť aj originál listiny.

Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Osvedčovanie podpisov osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorá podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo cestovným pasom.

Obecný úrad v Kuchyni vykonáva osvedčenie podpisov na listinách a listiny, ktoré majú byť použité

v  Slovenskej republiky. Pre potreby využitia v cudzine je potrebné sa obrátiť na notársky úrad.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz, alebo pas
  • Originál listiny

Správny poplatok (v eurách)*:

Osvedčenie podpisu (za každý jeden podpis)

1,50

Osvedčenie fotokópie listín v slovenskom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4)

1,50

Osvedčenie fotokópie  v českom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4)

3,00

Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti.

Doba vybavenia: na počkanie

Vybavuje:

Gabriela Stehlíková,

Zuzana Smutková

Kontakt

tel.: 034/7785131
e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk

e-mail: smutkova@obeckuchyna.sk