Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Odstránenie stavby

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (tlačivo)
  • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby

Vybavuje:

Obecný úrad Kuchyňa – podateľňa

Tel.: 034/7785131

Dana Vlčková

Kontakt:

Tel.: 034/7971255

e-mail: danavlckova22@gmail.com

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

Poplatok: Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 62, v hotovosti v pokladni OcÚ