Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Matrika

Zápis narodenia do matriky

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

 • Dieťa narodené v platnom manželstve:
  • občiansky preukaz rodičov
  • sobášny list
 • Dieťa narodené slobodnej matke:
  • občiansky preukaz
 • Dieťa narodené rozvedenej matke:
  • právoplatný rozsudok o rozvode
  • občiansky preukaz
 • Dieťa narodené vdove:
  • úmrtný list zosnulého manžela
  • občiansky preukaz

 Správny poplatok (v eurách)*:

Prvý originál rodného listu sa vydáva bez poplatku

0

Za vydanie duplikátu rodného listu

5,00

Doba vybavenia: na počkanie

Vybavuje:

Gabriela Stehlíková, matrikárka

Kontakt

tel.: 034/7785131
e-mail: stehlikova@obeckuchyna.sk