Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Hlavný kontolór

tylka-original

Karol Tylka

kontakt: kontrolor@obeckuchyna.sk

Postavenie hlavného kontrolóra, ulohy hlavného kontrolóra

Plán kontrolnej činnosti na rok 2015

Správa hlavného kontrolóra za I. polrok roku 2015

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnemu účtu obce Kuchyňa za rok 2014

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kuchyňa na rok 2016 a výhľadový rozpočet na roky 2017 až 2018

Správa HK o kontrolnej činnosti od 30.6.2015 do 31.12.2015

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kuchyňa k záverečnému účtu za rok 2015 

Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2016

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 1. polrok roku 2016

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Kuchyňa na rok 2017 a výhľadový rozpočet na roky 2018 až 2019

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2016

Plán kontorlnej činnosti HK na rok 2017

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kuchyňa k záverečnému účtu za rok 2016

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2017

Správa  hlavného  kontrolóra  o kontrolnej  činnosti pre obecné zastupiteľstvo obce kuchyňa od  01.07.2017 do 31.12.2017 

Plán  kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  obce  kuchyňa na rok 2018 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kuchyňa na rok 2018 a výhľadový rozpočet na rok 2019 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kuchyňa k záverečnému účtu za rok 2017 

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti od 01.01.2018 do 18.06.2018 

Plán  kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  obce  kuchyňa na rok 2019

Správa  hlavného  kontrolóra  o kontrolnej  činnosti

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kuchyňa k k návrhu rozpočtu obce Kuchyňa na rok 2019

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kuchyňa k záverečnému účtu za rok 2018 

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej čionnosti od 1.1.2019 do  18.6.2019