Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Dobrovoľný hasičský zbor

Výbor DHZ Kuchyňa

Zákon 37/2014 Z.z. O Dobrovoľnej požiarnej ochrane

Z kroniky obce o požiaroch

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za 1. až 3. štvrťrok 2016

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za rok 2015

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za 1.Q 2016

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za 1. polrok 2016

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za rok 2016 

Opattrenie na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2017 - pokyn

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za 1. Q. 2017

Rozbor požiarovosti v okres Malacky za rok 2017

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za 1. Q. 2018

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za 1. polrok 2018

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky na rok 2018 

Poďakovanie KR HaZZ v Bratislave - požiar v obci Zohor 

Roozbor požiarovosti v okrese Malacky za 1.polrok 2019

Výročná členská schôdza 14.2.2016

(viac foto v Galérií http://obeckuchyna.sk/galeria )

20160213_175515-original  20160213_175518-original  20160213_181157-original

Odovzdávanie novej požiarnej techniky 20.augusta 2015

_ben6809-original  _ben6735-original  _ben6763-original

 viac foto v galérii

obrazok-225-original Posvätenie vlajky 9.5.2006

21042007089-original  21042007087-original  21042007091-original Požiar 21.4.2007

Modlitba hasiča

Nech kdekoľvek požiar planie,

ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť Pane,

daj že mi sily dosť.

 

V náručí vyniesť dieťa,

kým ešte nevyprší čas,

ale aj starca, matku,

 ktorá má sivý vlas.

 

Na stráži stojím stále,

pretože povolaný som,

pred ohňom chrániť svojich ,

blížneho, jeho dom.

 

Ak z Tvojej vôle má sa stať,

že sám pritom život stratím,

požehnaj Pane mojej rodine

a láskavou rukou vráť im,

čo pri plnení poslania som iným dal.  

Amen.