Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Protipožiarné a poriadkové preventívne hliadky

Protipožiarné a poriadkové preventívne hliadky

CHRÁŇME SI PROSTREDIE V KTOROM ŽIJEME. CHRÁŇME SI OBEC. Vzhľadom k zvýšenému nebezpečenstvu vzniku požiarov, veľkému množstvu turistov, pandémie koronavírusu a z dôvodu neustáleho znečisťovania chotára odpadkami, Obec Kuchyňa vytvorila požiarne a poriadkové preventívne hliadky. V týchto hliadkach sa budú striedať členovia DHZ Kuchyňa, Poľovného združenia Podhorák, Lesnej stráže, MO Slovenského rybárskeho zväzu, Rybárskej stráže a poslanci Obecného zastupiteľstva. Úloha týchto hliadok bude preventívna (nie represívna) a budú dohliadať a upozorňovať občanov a návštevníkov obce na dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov. Našou snahou je ochrániť si našu peknú dedinu. Ak máte záujem pomôcť obci a chceli by ste sa zúčastniť na hliadkovaní, napíšte na kuchyna220@stonline.sk. 

Reklama