Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Odpady a separácia v obci Kuchyňa, II. štvrťrok 2019

Odpady a separácia v obci Kuchyňa, II. štvrťrok 2019

JEDNA FĽAŠA NIČ NEZNAMENÁ

Koľko by sme ušetrili, keby sme namiesto zvonca klopali na dvere? Keby sme namiesto výťahu požívali schody? Keby sme čúrali v sprche, o koľko menej by sme splachovali vody? Aj o tomto spieva skupina Horkýže Slíže v jednej so svojich pesničiek, ktorou ľudí vyzývajú, aby sa trochu krotili. Vedeli ste, že recyklácia jednej plastovej fľaše môže ušetriť energiu na 6 hodinové svietenie 60W žiarovky?

Krotíme sa, separujeme a nakladáme s odpadom lepšie ako pred rokom aj v Kuchyni? Pozrime sa čo hovoria čísla dediny s 1700 obyvateľmi za II. štvrťrok 2019. Vyzberalo sa 13,24 tony papiera, 6,38 tony skla, 7,1 tony plastov, 0,14 tony kovových obalov a 0,43 tony nápojových obalov. Spolu 27,47 tony. Okrem toho sme vyprodukovali 65,11 tony komunálneho odpadu. V percentuálnom vyjadrení to znamená, že sme dokázali vyseparovť 42,19% odpadu, čo je v porovnaní s minulosťou celkom slušný výsledok.

Pre zaujímavosť a predstavivosť vyberiem jednu komoditu – plasty. Množstvo 7,1 tony obsahuje okrem PET fliaš rôzne iné plasty, ale pre lepšiu predstavivosť si tento objem môžeme predstaviť ako kopec so 170.000 plastovými 2l fľašami, čo na jednu domácnosť predstavuje asi 240 fliaš.

Odborníci vypočítali, že na jednu fleecovú bundu je treba asi 30 plastových fliaš. Z tohto množstva by sme dokázali vyrobiť 5600 búnd, teda asi tri pre každého občana Kuchyne.

Na výrobu 1 tony platov treba 2,5t ropy. Recyklovaním sme takto ušetrili zhruba 18t ropy. Mohli by sme povedať, že sú to celkom pekné čísla a zlepšili sa aj vďaka propagácií pedagógov a žiakov našej Základnej školy s materskou školou v Kuchyni počas Recyklo dňa a výstavy na Letných Obecných Slávnostiach, ktoré zlepšilo povedomie občanov a potrebu separovať. Napriek tomu sa predpokladá, že okolo 11% odpadovej nádoby ešte stále tvoria plasty. Pre porovnanie napríklad vo Fínsku 9 z 10 plastových fliaš sa vráti do recyklácie a sklenené takmer na 100%.

Zrejme takéto čísla tak skoro nedosiahneme, ale ak nám bude záležať na každej zbytočne vyhodenej fľaši, postupne sa k tomu dopracujeme. Pretože ako často môžeme čítať: „Jedna fľaša nič neznamená. Povedalo si 5.000.000 Slovákov“.

Reklama