Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Nariadenie povinnej deratizácie a dezinsekcie na území obce Kuchyňa

Na vykonanie opatrenia celoplošnej deratizácie v katastri obce Kuchyňa, nariaďuje starosta obce Kuchyňa všetkým povinným subjektom podľa §§ 51,52 a 53 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonať celoplošnú celo obecnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 01.10.2015 do 15.11.2015.

Nariadenie povinnej deratizácie a dezinsekcie  na území obce Kuchyňa
Reklama