Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Mediácia – mimosúdne riešenie sporov na Úrade práce, soc. vecí a rodiny v Malackách

Podporná aktivita pre obyvateľstvo– otvorený úrad Bezplatné poradenstvo o možnostiach využitia mediácie Poradenstvo bude poskytované každý štvrtok a piatok na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, v čase od 09.00 hod. – 12.00 hod.

PODPORNÁ AKTIVITA obce .... Bezplatné služby pre občanov o možnostiach
využitia mediácie – riešenie sporov mimosúdne
MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV
Máte problémy so zamestnávateľom? Majetkové spory? Dedičské spory?
Pomáhame ako vyriešiť určenie rodičovských práv, rozdelenie BSM.....
Ponúkame
mediačné poradenstvo a mediáciu mimosúdneho riešenie sporov:
- občianskoprávnych
- obchodných záväzkových
- spotrebiteľských
- pracovnoprávnych
- rodinných
- školských
- cezhraničných
problémy medzi štátnymi organizáciami,
verejnej správy, samosprávy
Vypracovanie zmlúv, dohôd.
Poradenstvo bude poskytované každý štvrtok a piatok na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny Malacky, v čase od 09.00 hod. – 12.00 hod.
Kontakt: www.mediat.sk

Reklama