Preskočiť navigáciu Mapa stránok Prehlásenie o prístupnosti Aktuality

Aktuality

Vyhlásenie nebezpečenstva vzniku požiarov 29.06.2017

UPOZORNENIE 23.06.2017

Program - Letné Obecné Slávnosti a Festival Podhoranu 19.06.2017

Pribudol jeden pár sezónnych vlakov 16.06.2017

Prerušenie distribúcie elektriny 07.06.2017

Dňa 12.06.2017 od 10:30 do 13:30. Viac informácií je v prílohe.

Vláčik záhoračik zahájil prevádzku 05.05.2017

Odkaz na video nižšie

Cestovný poriadok - sezónne vlaky 25.04.2017

Od 29.IV. do 1.X.2017 budú jazdiť sezónne vlaky Záhorská Ves – Plavecké Podhradie .Tieto vlaky budú jazdiť v sobotu ,...

Ako separovať? 21.04.2017

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov a separovaných zložiek určuje VZN obce Kuchyňa č.3/2016. Pre...

Pozvánka na prerokovanie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0854 Kuchynské sysľovisko do národneho zoznamu území európskeho významu 20.04.2017

Oznámenie zámeru zaradenie navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0854 Kuchynské sysľovisko do národneho zoznamu území európskeho významu 20.04.2017